Szigetszentmiklós
Lakihegy
rehabilitációja

A „Szigetszentmiklós-Lakihegy rehabilitációja” projekt bemutatása a Gát utcában

2018. augusztus 28-án, kedden a lakihegyi Gát utcában mutatta be a Széchenyi 2020 keretén belül készített projektjét Szigetszentmiklós Önkormányzata „Szigetszentmiklós-Lakihegy rehabilitációja” címmel. A projekt célja a lakihegyi városrész fejlesztetése, ezen belül pedig a városrész szociális hátrányainak megszüntetése. Ennek egyik eszköze lehet egy közösségi tér létrehozása, egy városrészi közösségi ház megépítése.
A projektben tervezett soft területek a helyi akcióterületen élő lakosság és az infrastrukturális fejlesztésben érintett személyek (költözők) társadalmi integrációjára irányuló beavatkozásokat tartalmazzák. A soft tevékenységet konzorciumi formában a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Szigetszentmiklós Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata látja el az Önkormányzattal karöltve.

A Gát utcában megtartott fórumon először Szabó József, Szigetszentmiklós város polgármestere mutatta be a programot a megjelent mintegy 30 fős helyi lakos előtt. A polgármester elmondta, hogy a program részeként segítséget lehet kérni munkakereséshez illetve beiskolázáshoz, továbbá szeretnék megoldani a Téglaház utca és annak környezetében élők lakhatásának jobbá tételét.
Szeretnének óvodát és közösségi házat, továbbá egy focipályát, ahol szabadidős tevékenységeket lehet folytatni. Tervezi az önkormányzat új utak létrehozását és meglévő utak felújítását is, egyszóval a városrész teljes felzárkóztatását oktatási, kulturális és infrastrukturális szempontból is.

A polgármester után Kerekes László, a szigetszentmiklósi Családsegítő Szolgálat vezetője tartotta meg bemutatóját, melyben elmondta, hogy ez a program egy olyan lehetőség az ott élő rászorulók számára, melyben akár jogi, pszichológusi segítséget is igénybe vehetnek, segítséget és tanácsadást kérhetnek fejlesztő pedagógusoktól, melyet a szolgálat térítésmentesen nyújtana az érintettek számára.

A továbbiakban Szövényi Eszter, az Önkormányzat Városgazdálkodási Osztály Projekt Irodájának munkatársa, a projekt vezetője elmondta, hogy a Téglaház utca mellett elsősorban a Málna utcai lakosokat szeretnék megcélozni. A lakosok egy fél éves személyiségfeltáráson vesznek részt, amelynek célja, hogy felmérjék, ki, miben lehet sikeres, majd ezt követően segítenek nekik a beiskolázásban és munkában való elhelyezkedésben.

Végezetül a bemutató zárásaként Szabó József elmondta, hogy ezzel a bemutatóval a projektet hivatalosan útjára indították.


Meghívó lakosági fórumra:
Tisztelt Málna utcai Lakos!
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, a Roma Kisebbségi Önkormányzat, Városi Könyvtár és Közösségi Ház, valamint Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ meghívja Önt a
2018. augusztus 28-án kedden 17.00 órakor
Szigetszentmiklós Gát utca 2. kerthelyiségében
(Kihelyezett Népjóléti Iroda)
tartandó lakossági tájékoztatóra, melynek témája a nehéz helyzetben élő lakosok életkörülményének javítási lehetőségei ("A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében" elnevezésű, "Szigetszentmiklós Lakihegy rehabilitációja" c. VEKOP-6.2.2.-15-2016-00002 azonosítószámú pályázat).
[a teljes meghívó innen letölthető]

2015. október 16-án megbízási szerződést kötöttünk Szigetszentmiklós, Lakihegy akcióterületre vonatkozó projekt-előkészítő tanulmány elkészítésére. Az előkészítő-tanulmány 216. július 22-én elkészült.
2016. január 05-én tervezési szerződést kötöttünk futballpálya, valamint kerékpárút kiviteli terveinek készítésére.
A futballpálya kiviteli terve 2016. február 15-én elkészült.
A kerékpárút kiviteli terve 2016.05.04-én elkészült.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú felhívásra 2016. július 27-én támogatási kérelmet nyújtott be konzorciumi formában a VEKOP-6.2.2-15- 2016-00002 azonosító számú „Szigetszentmiklós Lakihegy rehabilitációja” címmel. 2017. 08.02. napon kelt támogatási döntés szerint 300 000 000 Ft támogatásban részesültünk. A támogatási szerződés 2017.10.03-án aláírásra került a Nemzetgazdasági Minisztériummal.

2017.10.10-én ajánlattételi felkérést küldtünk ki megvalósíthatósági tanulmány készítésre.

2017. október 16-val ajánlattételi felkérést küldtünk ki tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására. 2017. október 27-én aláírásra került a megbízási szerződés a nyertes ajánlattevővel.

2017. 10.26-val ajánlattételi felkérést küldtünk ki közösségi épület engedélyes és kiviteli terv készítésére.


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40
Telefon: 06-24/505-505 - Fax: 24/505-500
www.szigetszentmiklos.net