Szigetszentmiklós
Lakihegy
rehabilitációja

Projekt bemutatása

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Versenyképes Közép-Magyaroroszági Operatív Program keretében 2017. augusztus 02-án támogatást nyert a VEKOP-6.2.2-15- 2016-00002 azonosító számú „Szigetszentmiklós Lakihegy rehabilitációja" című projektjavaslatával. A támogatási szerződés 2017.10.03-án aláírásra került a Nemzetgazdasági Minisztériummal.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, a támogatás 300 000 000 Ft. Az Önkormányzat által vállalt önerő: 71 000 000 Ft.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.09.01
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.30.

Az akcióterület a Városkörnyék negyedben található, Lakihegy városrészben, távol a városközponttól. A területen található Szigetszentmiklós KSH által lehatárolt szegregátuma és veszélyeztetett területe, így a terület szociális problémákkal terhelt. A terület fő célja a szociális hátrányainak megszüntetése. Ennek eszköze lehet a közösségi tér létrehozása, egy közösségi ház építése, valamint szociális bérlakások kialakítása.
A projekt főbb műszaki paraméterei:
1. 2 db szociális bérlakásként funkcionáló lakás és hozzá tartozó épületen belüli tároló helységek építése, bútorzatának beszerzése a beavatkozási helyszínen
2. 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként, bútorzatának beszerzése az akcióterületen
3. 12140/1 hrsz-ú ingatlanon közösségi épület építése
4. 12140/1 hrsz-ú ingatlanon Népjóléti iroda építése
5. 12140/1 hrsz-ú ingatlanon Körzeti Megbízott iroda építése
6. élőfüves labdarúgópálya építése
7. Cseresznyés utca és a város közigazgatási határa között, meglévő kerékpáros és gyalogos létesítmény felújítása.
A projektben tervezett soft elemek a helyi akcióterületen élő lakosság és az infrastrukturális fejlesztésben érintett személyek (költözők) társadalmi integrációjára irányuló beavatkozásokat tartalmazza.
A soft tevékenységek, valamint az aktív és rendszeres szociális munka, a projektben foglalt infrastrukturális tevékenységeket megelőzően 6 hónappal kezdődnek, a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt folynak és az infrastrukturális beavatkozások megvalósulását követően 6 hónapig tartanak. A Soft tevékenységeket konzorciumi formában a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ és a Szigetszentmiklós Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata látja el az Önkormányzattal.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40
Telefon: 06-24/505-505 - Fax: 24/505-500
www.szigetszentmiklos.net